TAX Economistes i Advocats | Gestió d'impagats
A l'utilitzar aquest lloc accepta l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat.

Gestió d'impagats

A TAX li oferim un servei de recuperació d'impagats mitjançant el procediment monitori

Cashcobro li ofereix un mètode per Internet senzill, ràpid i econòmic per reclamar qualsevol deute vençut i exigible que no excedeixi dels 250.000 € iniciant la gestió d'un procés monitori.

La morositat és un dels principals problemes de les empreses

El procés monitori és un nou procediment legal que permet recuperar deutes fins a 250.000 € per via judicial. La seva finalitat és aconseguir una protecció ràpida i eficaç dels creditors d’aquests crèdits líquids dineraris davant els seus deutors que no han pagat, per la raó que fos, prestacions i quanties justificades degudament a determinats documents, que la llei enumera.

Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es