TAX Economistes i Advocats | Gestió de qualitat/ISO
A l'utilitzar aquest lloc accepta l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat.

Gestió de qualitat / ISO

TAX li ofereix assessorament en implantació i adaptació de les normes ISO

Les ISO són un conjunt de normes sobre els requisits dels Sistemes de Qualitat. El seu propòsit és assegurar la qualitat en els processos i activitats que es porten a terme a l’empresa, promovent la millora i la satisfacció dels clients.

L’ISO 9001:2000 és una normativa sobre els requisits de sistemes de gestió de qualitat, amb el propòsit de gestionar la qualitat en els processos. Aquesta certificació permet demostrar a tercers que es compleix amb els estàndards de qualitat acceptats a nivell internacional.

L’ISO 14000 és una normativa sobre els requisits del sistema de gestió mediambiental. El seu objectiu és establir procediments per a aquelles activitats que puguin generar impactes mediambientals.

L’obtenció de la certificació i la consegüent aplicació de la normativa és un impulsor de canvi, un instrument de gran vàlua per a la millora contínua de la seva organització.

El nostre enfocament

Ens comprometem en el projecte per tal de gestionar una ràpida implantació del sistema minimitzant l’impacte sobre l’activitat diària de la societat i garantint l’obtenció del certificat corresponent. Aquest compromís inclou assistència i assessorament, tant en l’auditoria de certificació, com davant l’equip auditor designat per les entitats certificadores.

Aquest compromís passa també per la integració dels sistemes d’informació en el Sistema de Qualitat; subministrant informació rellevant per a la presa de decisions (sobretot a direcció), augmentant-ne l’eficàcia i la velocitat en l’accés a la informació i la reduint duplicitats o ineficiències.

Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es