Asnef Empreses | TAX Economistes i Advocats
A l'utilitzar aquest lloc accepta l'ús de cookies per a anàlisi, contingut personalitzat i publicitat.

Asnef Empreses

TAX posa a la seva disposició el servei ASNEF Empreses, el major bureau de morositat financera i empresarial. 

ASNEF EMPRESES proporciona informació de solvència i crèdit. Registra els impagats que es produeixen entre empreses de qualsevol sector d'activitat, inclosos el sector Bancari i Financer. 

Accedeixi a l'arxiu líder de morositat a Espanya on tindrà la possibilitat de verue la mora, de les empreses consultades, amb el sistema financer. 

Minimitzarà el risc de crèdit en l'admissió de les seves operacions comercials. El 90% de les operacions moroses amb el sistema financer i empresarial són a l'arxiu Asnef Empreses, per la qual cosa comprovarà la solvència dels seus potencials clients abans de treballar amb ells. 

El deute impagat que publiqui dels seus clients serà visible per tot el sistema financer, incrementant l'efecte recobrament. El 98% de les entitats financeres consulta l'arxiu Asnef Empreses a l'hora d'avaluar noves operacions de finançament a empresa. Servei de vigilància de la cartera de clients.  

Podrà posar en vigilància la seva cartera de clients perquè el sistema l'avisi en cas de produir-se alguna variació en el saldo del deutor, operacions impagades, creditors, etc.

Tel: 902 365 500 · Email: central@tax.es